სიახლეები

ნავთობპროდუქტების დაბეგვრიდან მიღებული შემოსავლები
ნავთობპროდუქტების დაბეგვრიდან მიღებული შემოსავლები

თარიღი: 30-ნოემბერი-2007

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, 2007 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტებიდან მობილიზებულია 292622943 ლარი.

ცვლილებები 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში
ცვლილებები 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში

თარიღი: 27-ნოემბერი-2007

„საქართველოს 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში“ მორიგი ცვლილებები შედის.

მეწარმეთათვის დასაბრუნებელი თანხა
მეწარმეთათვის დასაბრუნებელი თანხა

თარიღი: 26-ნოემბერი-2007

ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს მიერ მიმდინარე წლის ოქტომბერში განხილულია 61 საჩივარი. საპრეტენზიო თანხამ შეადგინა 24672302 ლარი.

აქციზური მარკების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები
აქციზური მარკების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები

თარიღი: 19-ნოემბერი-2007

2007 წლის იანვრ-ოქტომბრის თვეში აქციზური მარკების მოთხოვნით ინსპექციაში შემოსულია 2 594 განაცხადი.

სტაჟირება ცხინვალის რეგიონში
სტაჟირება ცხინვალის რეგიონში

თარიღი: 14-ნოემბერი-2007

პროფესიული კადრების მომზადების მიზნით, მიმდინარე წლის 15 ნოემბრიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელთათვის იწყებს სტაჟირების მორიგ ეტაპს.

საგარეო ვალი 31 ოქტომბრის მდგომარეობით
საგარეო ვალი 31 ოქტომბრის მდგომარეობით

თარიღი: 12-ნოემბერი-2007

მიმდინარე წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი და სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტების საერთო ოდენობა 1 790,884 ათასი დოლარია.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი

თარიღი: 09-ნოემბერი-2007

2007 წლის იანვარ-ოქტომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი 3 939.2 მლნ ლარს შეადგენს.

ათი თვის ბიუჯეტის შესრულება
ათი თვის ბიუჯეტის შესრულება

თარიღი: 09-ნოემბერი-2007

საქართველოს 2007 წლის იანვარ-ოქტომბერის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლისა და გრანტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 648.3 მლნ ლარით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 82.8%. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 743.7 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.1%, რაც 36.7%-ით აღემატება 2006 წლის შესაბამის პერიოდში მობილიზებულ თანხებს.

ცვლილებები 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დამტკიცებულია
ცვლილებები 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დამტკიცებულია

თარიღი: 07-ნოემბერი-2007

მიმდინარე წლის 6 ნოემბერს, პარლამენტმა 136 ხმით, ერთხმად დაამტკიცა „საქართველოს 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში” ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც, საფინანსო რესურსი დამატებით იზრდება 350.0 მლნ ლარით და შეადგენს 5 469.9 მლნ ლარს.