სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  26  თებერვალი
  2015
  დღე თვე წელი
  25.02 01.02 01.01
    25.02 25.02
  ნაშთი დასაწყისი:
   521.3
   503.0  434.4
  შემოსულობები:  29.0  524.4  1,249.5
  მ.შ გადასახადები:  27.2  412.1  966.2
  გადასახდელები:  68.4  545.4  1,202.0
  ნაშთი ბოლოს:  482.0  482.0  482.0

  * ციფრები მოცემულია: მლნ.

 

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •